Gå till innehåll

Höstkongressen 2019 – uppföljning av motioner

DÅK

De 64 antagna motionerna följs nu upp av partidistriktet och de förtroendevalda. Slutredovisning presenteras vid höstdistriktskongressen 17-18 oktober 2020. Listan över motionerna, ansvariga för uppföljning m.m. hittar du här. Dokumentet uppdaterades senast 200203.


Frågor? Kontakta ombudsman Claes Wennberg, tel 070-814 66 73, claes.wennberg@socialdemokraterna.se

Till toppen