NYHET

Mattias Jonsson omvald som ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg

Under lördagen höll partidistriktet representantskapsårsmöte på Lindholmen där Mattias Jonsson valdes som ordförande för distriktet för ytterligare två år.

Utöver ordförande valdes två nya ledamöter in i partidistriktets styrelse, Blerta Hoti och Lisa Linde. Dessutom valdes tre nya ledamöter in i distriktets valkommitté (som lägger förslag på personer att representera partiet i politiska församlingar): UllaKarin Näslund, Vincent Siekkinen Franzén och Alma Hadziselimovic.

Representantskapet gästades av partiets ekonomiskpolitiska talesperson Mikael Damberg som belyste högerregeringens avsaknad av en plan i det svåra ekonomiska läge Sverige befinner sig i och att man prioriterar skattesäkningar för de rikaste framför satsningar på välfärden.

Valanalysgruppen redogjorde för sin rapport. Den kan ni läsa här. Pdf, 365.4 kB.

Tage Erlanders hedersmedalj (som delas ut av partistyrelsen till medlemmar som representerat partiet i samhälleliga organ och/eller i vår egen organisation under minst 30 år) delades ut till Ingela Bergendahl och Sören Björkman.

Under dagen hölls en insamling till Unga Örnar-distriktet som landade på 9 795 kr. Denna symma dubblas av partidistriktet. Därför kommer alltså 19 520 kr Unga Örnar till del.