NYHET

Göteborgarna som ska vara med att leda arbetet med att ta fram ny S-politik!

Välfärdens behov av mer personal och de utmaningar som unga människor idag möter. Det är verkligen framtidsfrågor där Socialdemokraterna ska ha bäst svar. Inom just de områdena ska göteborgarna My Alnebratt och Amalia Rud Pedersen leda arbetet med att ta fram ny S-politik!

Välfärden står inför enorma utmaningar att anställa tillräckligt med personal kommande år. Mer än varannan person som kommer ut på arbetsmarknaden beräknas behöva välja ett välfärdsyrke för att dagens kvalité ens ska kunna uppehållas. Vi sätter välfärden först och ska såklart ta fram svaren på hur detta ska lösas.

Unga möter idag till viss del andra och till viss del större utmaningar än tidigare generationer. De möts av en dysfunktionell bostadsmarknad, ett alltmer akut klimathot och stora segregationsproblem. Socialdemokraterna ska såklart erbjuda svaren.

Nu står det klart att två göteborgare får i uppdrag att leda arbetet med att ta fram Socialdemokraternas svar på dessa frågor. My Alnebratt (S), regionråd och ordförande för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen, får uppdraget att leda en arbetsgrupp som ska analysera välfärdens kompetensförsörjningsutmaning. Amalia Rud Pedersen (S), riksdagsledamot från Göteborg och vice ordförande för S i Göteborg, har fått förtroendet att leda den arbetsgrupp som ska ta fram politiska förslag för de utmaningar unga människor möter.

Totalt ska 11 arbetsgrupper ta fram ny S-politik inom fyra övergripande politikområden:

  1. Ekonomisk politik för vanligt folk
  2. Trygghet i livets alla skeden
  3. Brottslighet och segregation
  4. Teknisk utveckling, klimat och välstånd

Läs mer här. Länk till annan webbplats.