NYHET

Om 20 år får vi veta vad regeringen lade 17 miljarder på

Igår röstade en högermajoritet i riksdagen igenom att ändra i sekretesslagstiftningen. Ändringen innebär att det råder sekretess kring utbetalningen av elstödet till hushåll utifrån elförbrukningen under 2022. Regeringen har gått från att stapla vallöftessvek till att gå emot det svenskaste vi har – transparensen.

Högerregeringen, som i bakgrunden styrs av SD, har nu styrt i drygt 100 dagar. 100 dagar av vallöftessvek som har staplats på varandra. Drivmedelskostnader som skulle sänkas med 10 kr blev några ören. Elstöd till familjer som skulle betalas ut 1 november och förebygga en tuff vinter har ännu inte betalats ut – inte ens för förra året. Det nya året inleds med att regeringen går emot kanske det svenskaste vi har inom svensk politik; transparens.

Ändringen i sekretesslagen gör att det i 20 års tid kommer vara hemlighetsstämplat hur mycket elstöd som betalas ut till hushållen. Det är minst sagt anmärkningsvärt och väldigt olikt svensk politik att inte kunna granska om utbetalningarna har gått rätt till. Speciellt när det rör sig om 17 miljarder av våra gemensamma pengar. Nu inskränks alltså offentligs principen och samhället, media samt forskare kommer inte kunna granska politiska beslut. Alltså om rätt uppgifter har skickats in och om rätt stöd har betalats ut.

Sverige har alltså nu en regering som lovar en sak före valet men gör något helt annat efter valet och har därmed fört alla svenska väljare bakom ljuset. Att regeringen nu slår in på en väg att även undanhålla och omöjliggöra granskning av politiska beslut med stora summor är förkastligt. Vi socialdemokrater kommer fortsätta göra vårt yttersta för att granska regeringen och dess arbete så långt som det är möjligt.

Mattias Jonsson (S), riksdagsledamot från Göteborg
Amalia Rud Pedersen (S), riksdagsledamot från Göteborg
Johan Büser (S), riksdagsledamot från Göteborg
Gunilla Carlsson (S), riksdagsledamot från Göteborg
Dženan Čišija (S), riksdagsledamot från Göteborg