NYHET

Bro

Maktskiftesförhandlingar inleds mellan S, V och MP i Göteborg

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inleder förhandlingar med målet att bilda ett gemensamt styre i Göteborgs Stad, men håller samtidigt dörren öppen för exempelvis Centerpartiet.

Sedan valnatten har gruppledarna för de olika politiska partierna fört dialog kring hur valresultatet ska hanteras och hur Göteborg ska styras de kommande fyra åren. Enligt det preliminära valresultatet samlar S, V och MP tillsammans 40 av fullmäktiges 81 mandat, vilket innebär att man är mycket nära majoritet och tillsammans skulle utgöra den största budgetkoalitionen.

Samtidigt står det avgörande 41:a mandatet och väger mellan Socialdemokraterna och Moderaterna, där det i nuläget är så jämnt att länsstyrelsens kontrollräkning kan ändra majoritetsförhållandena.

Efter inledande sonderingar ser S, V och MP goda förutsättningar att samarbeta, oavsett om de får 40 eller 41 mandat när länsstyrelsens kontrollräkning är färdig.

Samtidigt är de tre partierna måna om ett gott samarbetsklimat och ser gärna ett stabilt majoritetsstyre. Därför håller de även dörren öppen för förhandlingar med fler partier, framför allt Centerpartiet.

– Jag har haft konstruktiva samtal med flera partier sedan valet. Våra tre partier är beredda att ta gemensamt ansvar för Göteborg. Samtidigt håller vi fortsatt dörren öppen för bredare samarbeten. Jag ser exempelvis stor potential i ett majoritetsstyre där även Centerpartiet ingår, om de skulle vilja det, säger Socialdemokraternas gruppledare Jonas Attenius.

De tre partierna inleder nu förhandlingar om ett samarbete för de kommande fyra åren, med målet att bilda ett nytt styre för Göteborg.

– Det är tydligt att göteborgarna vill ha ett maktskifte och Vänsterpartiet vill delta på ett konstruktivt sätt för att skapa ett mer rättvist och jämlikt Göteborg, säger Daniel Bernmar, gruppledare för Vänsterpartiet.

Förhandlingarna beräknas ta tid, men det finns en stark ömsesidig respekt partierna emellan och en gemensam vilja till att byta politisk riktning för Göteborg.

– Ett stabilt styre är viktigt när vi går in i bistra tider och vi samtidigt måste hantera den akuta klimatkrisen där staden har ett stort ansvar så att vi verkligen når klimatmålen, säger Miljöpartiets gruppledare Karin Pleijel.

Foto: Mostphotos