NYHET

Våra vallöften för att trycka tillbaka det grova våldet

De gängkriminellas skjutningar förstör vår stad och drabbar oskyldiga.

I takt med att Sveriges rättsväsende har byggts ut har allt fler burats in. Men stoppar vi inte nyrekryteringen till gängen kommer allt yngre personer hamna i gängens klor. Vi ska mobilisera hela samhället för att trycka tillbaka våldet.

När jag pratar med Magdalena Andersson är hon tydlig. Hon kan lösa fler poliser och en starkare ordningsmakt. Det utbildas och anställs nu som aldrig förr. Men hon behöver kommunernas hjälp med att strypa nyrekryteringen. Polisen säger samma sak. Om vi inte stoppar nyrekryteringen kommer vi bara släcka bränder.

Det arbetet måste börja tidigt, helst i skolan och hos föräldrarna, men när det inte funkar ska socialtjänsten vara på tårna och se till att unga på glid hamnar på rätt kurs, innan gängen når dem. Ingen ung ska bli kriminell. Därför vill vi satsa cirka 150 miljoner mer på socialtjänstens brottsförebyggande insatser.

Det kostar, men varje förhindrad gängrekrytering är en vinst för samhället.

Jonas Attenius
Gruppledare i kommunstyrelsen

Detaljer om vallöftena

Göra det som krävs för att knäcka gängkriminaliteten

  • Införa gängenheter inom socialtjänsten
  • Mångdubbla resurserna till avhopparprogram
  • Mer resurser till socialtjänsten för att fång upp fler unga
  • Psykologisk screening under skolgången

Mobilisera hela samhället mot hedersförtryck och kriminella klanstrukturer

  • Vite när skolplikten bryts och kopplas till hedersresor
  • Förstärkning av stödcentrum Heder
  • Kompetenssatsning för lärare och elevhälsa för att upptäcka tecken av hedersdrabbade elever
  • Stopp för nya dagbarnvårdare