NYHET

Vi ska göra det som krävs för att knäcka arbetslivskriminaliteten

Det ska vara svårt att fuska. Enkelt att åka fast. Och straffen ska vara ordentligt kännbara. Idag presenterade biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson och LO:s ordförande Susanna Gideonsson 45 åtgärder.

Arbetslivskriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem som innebär att människor utnyttjas i arbetslivet och att seriösa företagare konkurreras ut av fuskare och kriminella. Arbetslivskriminaliteten göder den organiserade brottsligheten och dränerar välfärden och våra trygghetssystem på resurser.

Strategin innehåller 45 punkter med åtgärder inom sju huvudområden:

  • Minska utrymmet för kriminella aktörer på arbetsmarknaden
  • Effektivare tillsyn och kontroll
  • Mer kännbara sanktioner
  • Bättre samarbete mellan myndigheter, kommuner och arbetsmarknadens parter
  • Bättre information och ökad kunskap
  • Bättre registerförfattningar och sekretessbestämmelser
  • Utvecklat internationellt- och EU-samarbete

Patrik Jerksten, Ordförande Byggnads Väst säger så här om regeringens nya strategi:

”Regeringens nya nationella strategi mot arbetslivskriminalitet är ett stort steg i rätt riktning i den utmanande kampen att stoppa kriminaliteten i näringslivet. I Göteborg invigdes denna vecka det första regionala centret mot arbetslivskriminalitet och fler ska öppnas.

Arbetslivskriminalitet är något som vi på Byggnads jobbar med dagligen då vi förhandlar och hjälper medlemmar som blivit utnyttjade eller råkat illa ut på grund av fuskande byggföretag. Vi ser problemen på stora företag på Västlänken där skattepengar hamnar i kriminella fickor och arbetare utnyttjas, men också i små företag som bygger altaner eller renoverar lägenheter. Vi har lyft fram detta växande problem i många år och pratat om ordning och reda i byggbranschen hela 2010-talet och in i 20-talet. Nu börjar även våra politiker få upp ögonen på riktigt och agera. Nu hoppas vi att samarbetet mellan myndigheter fortsätter att förbättras och att de lyssnar och tar vara på fackföreningsrörelsens kunskaper i vår gemensamma kamp mot fusket och kriminaliteten inom byggbranschen och hela arbetslivet.”

Läs mer om strategin här: https://regeringen.se/pressmeddelanden/2022/07/45-atgarder-for-att-knacka-arbetslivskriminaliteten/ Länk till annan webbplats.