Motionsstopp 6 augusti

Den 18 november hålls det representantskap som kommer behandla inkomna motioner.

Varje medlem och S-förening har rätt att väcka en motion på representantskapet förutsatt at motionen är insänd innan fastställt motionsstopp som beslutas av distriktsstyrelsen. Motionsstopp är 6 augusti.

För effektivare hantering, att vi får in rätt kontaktuppgifter för senare motionsuppföljning och för att minska administration ska motionerna sändas in genom följande formulär. Uppstår problem hjälper vi gärna till!

Sänd in dina motioner här:
https://response.questback.com/socialdemokraterna/eaxgrfjfbb Länk till annan webbplats.

Kontakt: Alfred Johansson, ombudsman
alfred.johansson@socialdemokraterna.se
Tel: 0730 78 30 39

Brödtext om eventet

Ikon kalender

-

Ikon kartnål