Medlemsutbildning del 1 och del 2 (del 3)

Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också en viktig del i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom medlemsutbildningen får du som medlem möjlighet att lära dig mer om Socialdemokraterna, vår politik, våra värderingar, historia och diskutera dina tankar med andra medlemmar.

Vill du veta mer? Kontakta studieombudsman Carina Ring på carina.ring@socialdemokraterna.se eller 073-026 19 00

Utbildningar på gång

Medlemsutbildning steg 1

Kvällstid

När: Torsdag 2 februari kl.18-21. Därefter varannan torsdag samma tid fram till 13 april.
Var: Partidistriktets expedition, Järntorget 8.
Samtalsledare: UllaKarin Näslund, Carina Johansson och Trine Paulsen.
Anmälan: https://response.questback.com/socialdemokraterna/mu1varen23 Länk till annan webbplats.


Intensivutbildning

När:
Onsdag 8 februari kl.18-21.
Lördag 18 februari kl. 9-17, partidistriktet bjuder på lunch.
Söndag 19 februari kl. 9-17, partidistriktet bjuder på lunch.
Torsdag 23 februari kl.18-21.
Var: Partidistriktets expedition, Järntorget 8.
Samtalsledare: Lars Carlström och Tanja Josic.
Anmälan: https://response.questback.com/socialdemokraterna/mu1intensivvar23 Länk till annan webbplats.


Medlemsutbildning del 1 innehåller:
Träff 1 – Introduktion, förväntningar, kurskultur, ändamålsparagrafen.
Träff 2 – Grundläggande ideologi, frihet, jämlikhet och solidaritet hänger ihop.
Träff 3 – Socialdemokratins framväxt och genombrott, vår historia fram till 1930-talet, facklig-politisk samverkan.
Träff 4 – Folkrörelsen, socialdemokratiskt ledarskap, organisationskultur, feedback.
Träff 5 – Vår organisation och det parlamentariska systemet, mötesteknik, stadgar, motioner och nomineringar.
Träff 6 – Från Folkhem till nutid, jämställdhetsreformer, kamp för sexuellt likaberättigande och reflektion.


Medlemsutbildning steg 2

Kvällstid
När: Måndag 23 januari kl.18-21. Därefter varannan måndag samma tid fram till 3 april.
Var: Integrationsnätverket, Lundby.
Samtalsledare: Pär Johansson och Eva-Lena Fransson.
Anmälan: https://response.questback.com/socialdemokraterna/mu2varen23 Länk till annan webbplats.


Kvällstid
När:
Onsdagar 22 februari kl.18-21. Därefter varannan onsdag samma tid fram till 5 april.
Var: Partidistriktet, Järntorget 8
Samtalsledare: Vivi-Ann Nilsson och Birgitta Adler.
Anmälan: https://response.questback.com/socialdemokraterna/mu2varkvall23 Länk till annan webbplats.


Intensivutbildning
När:
Torsdag 2 mars kl.18-21.
Lördag 4 mars kl.9-17, partidistriktet bjuder på lunch.
Söndag 5 mars kl.9-17, partidistriktet bjuder på lunch.
Tisdag 7 mars kl.18-21.
Var: Partidistriktets expedition, Järntorget 8.
Samtalsledare:
Lars Carlström, Görrel Månsson och Michael Bomark.
Anmälan: https://response.questback.com/socialdemokraterna/mu2intensivvaren23 Länk till annan webbplats. 


Medlemsutbildning del 2 innehåller:

Träff 1 – Introduktion, återkoppling medlemsutbildning del 1, värderingslinje, det egna engagemanget, kommunikationsövning.
Träff 2 – Socialdemokratisk maktanalys, normkritik, intersektionalitet, härskartekniker, klass och klassamhället.
Träff 3 – En socialdemokratisk strategi, reformism, idétraditioner, välfärdssamhällets ideologi, strategier i krisernas spår.
Träff 4 – Retorik, retorikens grunder, skriv din berättelse.
Träff 5 – Organisering via samtal, storytelling/berättelse, organiserande samtal, reflektion.
Träff 6 – Årshjulet, organisatoriska reformprogrammet S2025, feedback, avslutning och reflektion.Medlemsutbildning steg 3

Kriterier för att få gå utbildningen:
Du ska vara medlem i Socialdemokraterna och gått partiets medlemsutbildning del 1 och 2.
Läs mer här Länk till annan webbplats.