NYHET

Stockholms läns partidistriktskongress 27-28 april 2024

Partidistriktet håller sin kongress 27-28 april 2024. i början av året kommer vi välja ombud.

Tove Sander som vi nominerat till Stockholms läns partidistrikts distriktsstyrelse

Nominering

Arbetarekommunen har nominerat Tove Sander till distriktsstyrelsen.

Motioner

Två motioner inkom i rätt tid till Arbetarekommunen. Först hanterade styrelsen motionerna därefter behandlades de på medlemsmöte. medlemsmötet beslutade att anta dem som sina egna och skicka vidare till partidistriktskongressen. Nedan kan du läsa motionerna;

Motion nr 1

Höjande av bidrag till flyktingar från Ukraina från 71 kr/dag till 191 kr/dag

Bakgrund: Rysslands angreppskrig mot Ukraina har nu pågått i mer än ett och ett halvt år. Sverige har tagit emot c:a 50,000 flyktingar enligt massflyktsdirektivet och ger följande bidrag:

 • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 37 kr/dag för barn 0–3 år
 • 43 kr/dag för barn 4–10 år
 • 50 kr/dag för barn 11–17 år

Bidragsnivån enligt massflyktsdirektivet har inte höjts på många år. Det är inte möjligt att leva på 71 kr/dag (2130 kr/månad) i Sverige idag. Ukrainska flyktingar är alltså hänvisade till välgörenhet, att ta jobb med otrygga arbetsförhållanden som även har lett till fall av människohandel, eller att flytta till annat land, eller återvända till ett land i krig. Såvida de inte har funnit arbete. Frågan om dagersättning har väckts många gånger, t ex av Frida Tånghag (V) i skriftlig fråga till ansvarig minister (Riksdagen 2022/23:320).

Yrkande

Vi yrkar

Att partidistriktet verkar för att dagersättningen enligt massflyktsdirektivet höjs till Migrationsverkets gällande försörjningskrav vilket är 5 717 kronor för en ensamstående vuxen, eller 191 kr/dag.

Erik Aurell

Yttrande

Arbetarekommunens styrelse har diskuterat motionen och föreslår medlemsmötet att motionen antas som Arbetarekommunens egen och skickas till distriktskongressen.

Medlemsmöte

Medlemsmötet beslutade att anta motionen som Arbetarekommunens egen och skicka den vidare till distriktskongressen.

Motion nr 2

”Vad f—n får jag för pengarna”

Ovanstående yttrande väckte viss uppmärksamhet när en känd verkställande direktör inom svensk verkstadsindustri ställde denna raka och konkreta fråga i en intervju i TV. Frågan kan tolkas på två sätt. En positiv tolkning är att frågeställaren har otillräcklig kunskap om vad hen får för skatten, eller att frågeställaren inte är nöjd med vad hen får för skatten. I vilket fall som helst är det viktig fråga som både kräver ett svar och ger en möjlighet till ett svar. Ett enkelt informationsmaterial skulle ge svar på VD:s fråga och dels kunna användas vid dörrknackning, torgmöten och andra tillfällen. Separat material för regioner respektive kommuner.

Några exempel på innehåll i en informationsfolder.

 1. Vad kostar ett besök på en vårdcentral?
 2. Vad kostar ett besök hos en specialist?
 3. Vad kostar en förlossning?
 4. Vad kostar en höftledsoperation?
 5. Vad kostar ett dygn på sjukhus?
 6. Vad kostar ett dygn på en intensivvårdsavdelning?
 7. Vad kostar läkemedelssubventionerna?
 8. Vad kostar ett år i förskolan, grundskolan, högstadiet?
 9. Vad kostar ett år i olika former av särskilt boende?

Seniorutskottet menar att en ökad kunskap hos medborgarna om ”vad man får för pengarna” skulle bidra till att ett bättre möte mellan politiker och väljare.

Yrkande

Vi föreslår distriktskongressen besluta

att ett informationsmaterial om vad man får för skatten utarbetas

att distriktsstyrelsen får i uppdrag att producera ett sådant material

Anette Jellve

Yttrande

Arbetarekommunens styrelse har diskuterat motionen och föreslår medlemsmötet att motionen antas som Arbetarekommunens egen och skickas till distriktskongressen.

Medlemsmöte

Medlemsmötet beslutade att anta motionen som Arbetarekommunens egen och skicka den vidare till distriktskongressen.