NYHET

Nu har höstterminen startat

Fullmäktige 28 augusti

Vi har haft ett par medlemsmöten och en del nämnder har haft sina första möten. På måndag 28 augusti har vi vårt första kommunfullmäktigesammanträde.