Formulär och enkäter för Blekinge partidistrikt med arbetarekommuner