NYHET

Fadderprojektet i Palestina

Anna Lindhs minnesfond stödjer tillsammans med flera andra givare organisationen Palestine Peace Coalition (PPC). PPC bedriver aktiviteter för att främja ett gott dialog- och debattklimat bland unga opionionsbildare, politiker och blivande ledare i Palestina. PPC verkar på en grund av ickevåld och demokrati och verkar för försoning och dialog i det palestinska samhället.

Under det första halvåret fonden givit stöd till PPC:s verksamhet har 148 ungdomar och kvinnor utbildats i aktivt deltagande i samhällsarbete samt dialog och respekt för olikheter. Ungdomarna har fått kunskap i fredlig konfliktlösning bl a i syfte att stå emot islamisk radikalism. Meningen är att dessa kunskaper ska föras vidare till det lokala samhället för att därigenom mobilisera till försoning, respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. En liknande utbildning har genomförts för 40 kvinnor. 50 ungdomar har utbildats i ledarskap och kommunikation. En särskild utbildning för kvinnliga ledare har genomförts i Jerusalem.

PPC uppstod som ett initiativ för att samla personer som trodde och tror att fred är möjlig i den långtgående konflikten mellan Israel och Palestina. PPC har kontor på Västbanken och stark närvaro i både Östra Jerusalem och i Gaza.