NYHET

Socialdemokraterna värnar ungdomars frihet att ta sig fram med epatraktorer

-Socialdemokraterna värnar svenska ungdomars frihet att ta sig fram där avstånden är långa, vintrarna kalla och kollektivtrafiken inte alltid räcker till. Vi vill se hårdare kunskapskrav för att köra epatraktor i kombination med högre hastighetsgräns, men vill inte höja åldersgränsen. På så sätt kan vi öka säkerheten på svenska vägar och gynna både de yngsta förarna och övriga trafikanter säger Sara Nylund (S) Västernorrlands kandidat till Europaparlamentet-

Exempelbild

-Socialdemokraterna värnar svenska ungdomars frihet att ta sig fram där avstånden är långa, vintrarna kalla och kollektivtrafiken inte alltid räcker till. Vi vill se hårdare kunskapskrav för att köra epatraktor i kombination med högre hastighetsgräns, men vill inte höja åldersgränsen. På så sätt kan vi öka säkerheten på svenska vägar och gynna både de yngsta förarna och övriga trafikanter säger Sara Nylund (S) Västernorrlands kandidat till Europaparlamentet.

-Därför lade vi fram ett förslag i Europaparlamentet om att behålla 15-årsgränsen på epatraktorerna och röstade mot en höjning. Det vet moderaterna, sverigedemokraterna och Moderata ungdomsförbundet (MUF) om, men istället för att arbeta för svenska intressen väljer de att driva en falsk konflikt i frågor där vi som svenskar borde vara överens. Faktum är att moderaterna och sverigedemokraterna med sitt agerande i Europaparlamentet väljer att riskera hela EPA-kulturens existens. Det är beklagligt säger Sara Nylund (S) Västernorrlands kandidat till Europaparlamentet.

Det extremt höga tonläget sticker dessutom i ögonen i ljuset av att moderaternas och sverigedemokraternas egen regering för knappt tre månader sedan i riksdagen beskrevs åldershöjningen från 15 till 16-år som ”mycket bra Länk till annan webbplats.”.

Socialdemokraterna har röstat emot åldershöjningen i Europaparlamentet. När varken Socialdemokraternas eller Moderaternas förslag vann majoritet valde Socialdemokraterna ändå att ta vidare körkortsdirektivet till förhandling.

Varför då?

  1. Om inte ett permanent system kommer på plats finns risken att A-traktorn helt förbjuds av EU. Nu får vi chans att försöka igen. Det erkänner till och med moderaternas och sverigedemokraternas egen regering som agerade på samma sätt.
  1. Körkortsdirektivet innehåller flera positiva förslag värda att förhandla vidare: högre säkerhetskrav för A-traktorer, höjd körvikt för husbilar, förändringar som gör det lättare att rekrytera busschaufförer för linjetrafik på svensk landsbygd och en möjlighet till digitala körkort så man slipper känna panik om körkortet försvinner under bilsemestern.

-Nu ska körkortsdirektivet förhandlas i EU och Socialdemokraterna kommer lyfta frågan om åldersgränsen igen. Vi hoppas moderaterna och sverigedemokraterna kan göra detsamma. Ingen svensk bilförare, ung eller gammal, gynnas i detta läge av politisk pajkastning säger SaraNylund (S) Västernorrlands kandidat till Europaparlamentet.

För fler kommentarer kontakta Sara Nylund (S), 070 190 38 90